RunAwayFilm Workshop Tour

It`s about teaching what I know, experiences & friendships

Politica de confidentialitate

Compania care administrează siteul www.ossi.ro , denumit in continuare Ossi, este PFA Szebeni Osszian, numita in continuare Ossi, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. F12/906/2017 si având Codul Unic de Înregistrare: 37935468.

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si condițiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atenție a acestora. Ossi își asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fără o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi găsita accesând pagina “Termeni de utilizare” din subsolul paginilor siteului.

     1. Dreptul de autor

Întregul conținut al siteului OSSI – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea OSSI si a furnizorilor săi si este aparat de Legea dreptului de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fără acordul scris al OSSI a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.

      2. Accesul la informațiile de pe site

OSSI garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, in interes personal, pe siteul Ossi si nu le conferă drepturile de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral siteul, de a reproduce parțial sau integral siteul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata siteul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei OSSI fără acordul prealabil scris al acesteia.

      3. Limitarea responsabilitatii pentru linkuri catre alte site-uri, server, browser

Siteul Ossi este gazduit de serverele unei terte firme. Societatea OSSI nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site indiferent de motivele aparitiei lor, acestea incluzand modificari ale siteului, setari, sau actualizari. OSSI nu va putea fi facuta raspunzatoare pentru erorile aparute datorita folosirii anumitor browsere pentru vizitarea siteului Ossi.

OSSI nu raspunde de continutul, calitatea sau natura site-urilor la care se care pot fi accesate prin legaturi de pe siteul Ossi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea integrala o poarta proprietarii site-urilor in cauza.

      4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, OSSI are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Începând cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: contact@ossi.ro.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a produselor comandate de clienți. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, și detaliile privind comenzile transmise către subscrisa. Aceste date vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.

Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi nume, prenume și adresă) vă va împiedica să contactati administratorul sau persoanele dedicate.

Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator; De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.

Prin urmare, în calitate de client Ossi (PFA Szebeni Osszian), aveți următoarele drepturi:

Dreptul la informare- puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare- puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor  – puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării- puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție- vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor- puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere- puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de retragere a consimțământului– in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

      5. Litigii si dispozitii finale

Orice alta problema cauzata de produsele si serviciile prezentate pe Ossi sau de informatiile prezentate pe acest site si care nu este deja tratata de nici un articol din prezentul document, se va solutiona pe cale amiabila in termen de 30 de zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre utilizator. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor romanesti de judecata, partile alegand competenta instantelor de pe raza municipiului Cluj. Clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri odata ce isi exprima acordul fata de acest Contract cu Clientii.

Data ultimei actualizari : 15/07/2020.

Termeni și condiții. Politica de utilizare Cookie-uriANPC
Copyright © 2020 PFA Osi Szebeni. Proudly scratched by BEARDESK.